Wíé bestelde de wet voor miljardair-crimineel Chodiev? Spannender dan ‘De mol’: Kazachgate

Wíé bestelde de wet voor miljardair-crimineel Chodiev? Spannender dan ‘De mol’: Kazachgate

16:05 20.03.2017

‘Deze zaak bevat genoeg stof voor een spannende tv-reeks’

Lees ook:
‘Op zoek naar de spin in het web van Kazachgate: de musketiers van Armagnac’

Hoe die bewuste woensdag in 2011 verliep, herinnert Dirk Van der Maelen zich nog haarscherp.

Dirk Van der Maelen «Om 10 uur zou de commissie Financiën vergaderen over de wet ‘diverse bepalingen’, een soort vuilnisbakwet die de regering gebruikt om allerlei restjes gestemd te krijgen. Wij komen daar aan. De voorzitter zegt: ‘De regering en de meerderheidspartijen zijn nog niet klaar: de vergadering wordt uitgesteld.’ Om 11.30: hetzelfde verhaal. Om 14 uur: hetzelfde. Ze zouden ons bellen als de meerderheid en de regering eruit waren. Om 17.30 ging de telefoon over: de vergadering kon beginnen.

»Wij verkeerden in de veronderstelling dat het debat zou gaan over de opheffing van het Belgische bankgeheim. Maar tot onze verbazing bleek dat er een koppeling was gemaakt, in één en hetzelfde amendement, met de verruimde minnelijke schikking – de zogenoemde afkoopwet. Als woordvoerder van de oppositie heb ik meteen protest aangetekend: minnelijke schikking is een aanpassing van het strafwetboek. Dat is de bevoegdheid van de commissie Justitie, niet van de commissie Financiën.

»Dat debat heeft een uurtje geduurd, maar de meerderheid wilde van geen wijken weten: het moest en zou die dag afgehandeld worden, in de commissie Financiën. Om elf uur is het amendement gestemd.

»Later is gebleken dat er grote tekortkomingen aan het amendement waren. Dat kan niet anders als je zo’n belangrijke wijziging met de zweep door het parlement jaagt. Het is ons in enkele uren tijd door de strot gestampt.»

HUMO Carina Van Cauter (Open VLD), die als eerste een wetsvoorstel voor de afkoopwet had ingediend, heeft achteraf verklaard dat ze op die dag door ‘iemand van het kabinet-Reynders’ uit de commissie Seksueel Misbruik is gehaald om zelf in de commissie Financiën het amendement in te dienen.

Van der Maelen «Dat heb ik ook gelezen, maar de tekst die we op 2 maart 2011 hebben gestemd, was niet van Carina Van Cauter. Het was een kopie van het wetsvoorstel van Servais Verherstraeten (CD&V).

»In de onderzoekscommissie hebben we intussen ontdekt dat de tekst van Verherstraeten dezelfde is als het voorstel dat in 2009 voor het eerst op een interkabinettenwerkgroep van de regering ter tafel heeft gelegen. En van díé tekst weten we dat de basis ervan geschreven is door advocaten van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Dus: de basis van de wet in 2011 was het werk van de raadgevers van de diamantsector.

»Het voorstel van Carina Van Cauter staat daar volledig los van. Mijn vermoeden is: de liberale partijen waren haar voorstel meer genegen. Daarin was, in geval van een minnelijke schikking, meteen de mogelijkheid voorzien om met de fiscus een regeling te treffen. Wellicht was CD&V daar niet voor gewonnen.»

HUMO Dacht u toen al: ‘Het moet zo snel vanwege de diamantairs’?

Van der Maelen (knikt) «Er was iets vreemds aan de hand: de tekst van Verherstraeten, die was geschreven door de advocaten van de diamantsector, kwam in 2009 én 2010 op een interkabinettenwerkgroep van de regering ter tafel. Maar telkens liep de zaak vast. Er was een politiek meningsverschil.

©kompromatykorrupcia34.kharkov.ua