Patokh Chodiev dagvaardt Belgische staat

04:46 10.04.2017

Patokh Chodiev

De Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev daagt de Belgische staat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de rechter. Dat hebben zijn advocaten vandaag bekendgemaakt. Volgens hen werden bij het onderzoek in het Kazakhgate-dossier het vermoeden van onschuld en het recht op privacy geschonden.

Chodiev klaagt de houding van de parlementaire onderzoekscommissie en de lekken naar en verklaringen in de pers aan, zo meldt de RTBF. Volgens zijn advocaten viel de commissie «uit haar rol» en «respecteert ze het vermoeden van onschuld niet».

De onderzoekscommissie gaat na hoe de afkoopwet voor fraudeurs indertijd in sneltempo door het parlement werd gejaagd. Chodiev en zijn twee kompanen waren een van de eersten die van die verruimde minnelijke schikking gebruik konden maken. 

De advocaten van Chodiev klagen aan dat er vanuit de commissie voortdurend vertrouwelijke documenten en verklaringen lekken. Ze hebben hun bezwaren daarover al aan de commissie overgemaakt, maar dat mocht niet baten.

 

POLITIEKE VERANTWOORDELIJKEN

«De commissie heeft een discretieplicht, net als een onderzoeksrechter. Ze oordeelt niet», zo citeert de RTBF meester Pascal Vanderveeren. «Is het de rol van de commissie om zich over een verantwoordelijkheid uit te spreken of om kritiek te uiten die naar de veroordeling van een private persoon neigt? Dat is de rol van de commissie niet. Sinds het begin van deze commissie, stopt men niet met kritiek te geven op Patokh Chodiev. Dat gaat niet. Deze commissie wordt geacht zich te houden aan wat de politieke wereld rond de wet op de minnnelijke schikking heeft gedaan.»

«Het voorwerp van de commissie was om politieke verantwoordelijken aan te duiden. Men gaat ruim aan die doelstelling voorbij. Er wordt met veel aggressie over mijnheer Chodiev gesproken. Zo’n aggressie zien we niet als het gaat over diamantairs», zei de advocaat volgens de RTBF.

Vooral commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) en Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet moeten het voor de advocaat ontgelden. Zij zouden het vermoeden van onschuld niet respecteren. De advocaten van Chodiev vragen een provisionele schadevergoeding van één euro. 

COMMISSIEVOORZITTER: «BEWIJS DAT WE GOED BEZIG ZIJN»

Voorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) van de onderzoekscommissie is niet onder de indruk van Chodievs klacht. «Dit is een bewijs dat hij zeer ongerust is en dat we goed bezig zijn», aldus Van der Maelen.

«Het is niet de eerste keer dat figuren of organisaties die het voorwerp uitmaken van een onderzoekscommissie, zich ongerust maken. Maar tot nu toe wachtten ze tot het rapport met aanbevelingen klaar was alvorens een klacht in te dienen», reageert Van der Maelen, die daarbij het voorbeeld aanhaalt van de Sektencommissie. «Naar mijn weten is het de eerste keer dat iemand die wordt geviseerd in het onderzoek, nog voor de werkzaamheden halfweg zijn, een klacht indient.»

Van der Maelen noemt de klacht «een poging om te destabiliseren en intimideren», maar «wij gaan rustig het werk voortzetten en proberen te achterhalen hoe hij de Belgische nationaliteit heeft kunnen krijgen en hoe de wet op de minnelijke schikking ervoor heeft gezorgd dat hij in ruil voor een zeer bescheiden boete zonder strafregister is afgekomen van de beschuldigingen van fiscale fraude in het Tracetebel-dossier.» 

©kompromatykorrupcia34.kharkov.ua