Patokh Chodiev sleept Belgische staat voor de rechter

Patokh Chodiev sleept Belgische staat voor de rechter

17:44 15.04.2018

De Belgisch-Oezbeekse miljardair Chodiev sleept de Belgische staat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de rechter. Zijn advocaten vinden dat de onderzoekscommissie Kazachgate “uit haar rol valt” en “het vermoeden van onschuld” met de voeten treedt. Dat zeiden de advocaten vandaag op een persconferentie, meldt de RTBF. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zegt dat hij akte heeft genomen van de klacht en dat hij een advocaat heeft aangesteld om de belangen van de Kamer te verdedigen.

De onderzoekscommissie gaat na hoe de verruimde minnelijke schikking tot stand is gekomen. De advocaten van Chodiev klagen aan dat er vanuit de commissie voortdurend vertrouwelijke documenten en verklaringen lekken. Ze hebben hun bezwaren daarover al aan de commissie overgemaakt, maar dat mocht niet baten.
”De commissie heeft een discretieplicht, net als een onderzoeksrechter. Ze oordeelt niet”, zo citeert de RTBF meester Pascal Vanderveeren. “Is het de rol van de commissie om zich over een verantwoordelijkheid uit te spreken of om kritiek te uiten die naar de veroordeling van een private persoon neigt? Dat is de rol van de commissie niet. Sinds het begin van deze commissie, stopt men niet met kritiek te geven op Patokh Chodiev. Dat gaat niet. Deze commissie wordt geacht zich te houden aan wat de politieke wereld rond de wet op de minnnelijke schikking heeft gedaan”.

”Het voorwerp van de commissie was om politieke verantwoordelijken aan te duiden. Men gaat ruim aan die doelstelling voorbij. Er wordt met veel aggressie over mijnheer Chodiev gesproken. Zo’n aggressie zien we niet als het gaat over diamantairs”, zei de advocaat volgens de RTBF.

Vooral commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) en Ecolo-Kamerlid Georges Gilkinet moeten het voor de advocaat ontgelden. Zij zouden het vermoeden van onschuld niet respecteren. De advocaten van Chodiev vragen een provisionele schadevergoeding van één euro.

“Chodiev is ongerust”

Van der Maelen is niet onder de indruk van de klacht die miljardair Patokh Chodiev heeft aangekondigd tegen de Belgische staat en de Kamer. “Dit is een bewijs dat hij zeer ongerust is en dat we goed bezig zijn”, aldus Van der Maelen.Patokh Chodiev staat samen met twee kompanen — het “Kazachse trio” — centraal in de werkzaamheden van de onderzoekscommissie Kazachgate. Die commissie gaat na hoe de afkoopwet voor fraudeurs indertijd in sneltempo door het parlement werd gejaagd. Het drietal was een van de eersten die van die verruimde minnelijke schikking gebruik konden maken.
”Het is niet de eerste keer dat figuren of organisaties die het voorwerp uitmaken van een onderzoekscommissie, zich ongerust maken. Maar tot nu toe wachtten ze tot het rapport met aanbevelingen klaar was alvorens klacht in te dienen”, reageert Van der Maelen, die daarbij het voorbeeld aanhaalt van de Sektencommissie. “Naar mijn weten is het de eerste keer dat iemand die wordt geviseerd in het onderzoek, nog voor de werkzaamheden halfweg zijn, klacht indient”.

Voor de commissievoorzitter is de klacht een bewijs dat Chodiev “zeer ongerust” is en dat zijn commissie goed werk aflevert. Hij noemt de klacht “een poging om te destabiliseren en intimideren”, maar “wij gaan rustig het werk voortzetten en proberen te achterhalen hoe hij de Belgische nationaliteit heeft kunnen krijgen en hoe de wet op de minnelijke schikking ervoor heeft gezorgd dat hij in ruil voor een zeer bescheiden boete zonder strafregister is afgekomen van de beschuldigingen van fiscale fraude in het Tracetebel-dossier.”

Voor sp.a-voorzitter John Crombez komt de demarche niet als een verrassing. Hij heeft het over “pure intimidatie” en roept de onderzoekscommissie op het hoofd koel te houden. “Dit is waar de onderzoekscommissie precies over gaat: het grote geld dat grote advocaten kan inzetten om te voorkomen dat wat moet gebeuren effectief gebeurt”.

©kompromatykorrupcia34.kharkov.ua